Pilates là bộ môn tuyệt vời với các chuỗi bài tập trọng tâm vào vung cơ trọng tâm ( cơ bụng , lưng, sàn chậu).các chuyển động cơ thể trong bộ môn đơn giản và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *